کتاب جفر جامع شیرازی ، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است

امتیاز 4.50 از 5 امتیاز 2 مشتری
(دیدگاه کاربر 2)

36,500 تومان

کتاب جفر جامع شیرازی

نام نویسنده: شیرازی

تعداد صفحات: 243

فرمت کتاب: Pdf

حجم فایل: 15 مگابایت

نوع خطوط کتاب: خطی دست نویس

اسکن شده از روی نسخه اصلی

توضیحات

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

کتاب جفر جامع شیرازی

کتاب جفر جامع در واقع یک روش از استخراج جفر می‌باشد که به‌ ام‌الحروف معروف است

و اکثر علماء قدیم از این کتاب به روش‌های خاص خود استخراج جواب می‌نمودند،

علماء این علم شریف برای نوشتن و نگهداری این کتاب گران‌قدر، خواص و منافع زیادی بیان نموده‌اند که هر کس عامل این است باید همیشه با وضو باشد و از کلام کذب و فحش، زبان خود را نگهدارد

تا از این این علم نفع عظیم یابد و هر شخصی کتاب جفر جامع را در خانه و یا همراه خود داشته باشد

پس رزق و روزی به سوی آن خانه گشوده می‌شود و و افراد خانواده به مراد دلشان خواهند رسید و وجود این کتاب در هر خانه‌ای مانع از زوال و نقصان آن می‌شود

و نگهداشتن کتاب اهل خانه را از مرگ فجیع و مفاجات و طاعون و بلاهای آسمانی وآتش سوزی محفوظ خواهد داشت

و در آن خانه دزدی نخواهد شد و صاحب خانه دارای عزت و وقار خواهد بود.

به عبارت دیگر، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است، از روی کلمات جملهٔ سؤال به‌علاوهٔ اطلاعاتی در مورد زمان سؤال و اسمائی از خداوند که با سؤال ارتباط دارند.

جفر با عددشناسی متفاوت است.

تفاوت علم الحروف با علم اعداد یا همان عددشناسی این است که علم اعداد تنها می‌پردازد به تفسیر و معنای اعداد از طریق اعداد و ترکیب‌های عدد؛

اما علم‌الحروف می‌پردازد به تفسیر اسما، کلمات و حروف از طریق حروف و اعداد.

اما با جاماتریا (از چند وجه) شبیه تر است .

کتاب جفر جامع شیرازی بر اساس ۲۸ حرف الفبای عربیست

که به ام الحروف معروف است

این کتاب شریف دارای ۷۸۴ صفحه بوده

که در هر صفحه از آن جدولی ۲۸×۲۸ خانه و جمعاً دارای ۷۸۴ خانه می‌باشد

و کل خانه‌های کتاب ۶۱۴۶۵۶ خانه بوده

این کتاب به گونه‌ای است که در هر خانه آن ۴ حرف است و هر خانه ۴ حرفی را علمای علم جفر، آن را اساس عناصر اربعه، سازنده جهان می‌دانسته‌اند

که به ترتیب ظهور عناصر ( آتش – باد – آب – خاک ) در طبیعت و از سبک به سنگین است.

هر ۲۸ جزء از این کتاب را به یک حرف اختصاص می‌دهند

که جزء اوّل را به الف و جزء بیست و هشتم را به غین ، یعنی در اصطلاح علمای علم جفر، حروف اوّل هر خانه را نشانه (جزء) از ۲۸ جزء

جفر جامع و حرف دوم را یک صفحه از ۲۸ صفحه هر حرف و حرف سوم را یک سطر از ۲۸ سطر افقی و حرف چهارم را نشانه یک خانه از ۲۸ خانه هر سطر و در انتهای آن کتاب می دانند .

و در این کتاب هر کلمه ۴ حرفی به هر زبانی که بخواهند می‌توان پیدا نمود بدون اینکه آن کلمه در خانه های دیگر تکرار شده باشد.

 

اعداد معادل حروف ابجد کبیر که در جفر از آن استفاده می‌شود

الف     ب     ج     د     ه‍     و     ز     ح     ط     ی     ک     ل     م     ن     س     ع     ف     ص     ق     ر     ش     ت     ث     خ     ذ     ض     ظ     غ
۱     ۲     ۳     ۴     ۵     ۶     ۷     ۸     ۹     ۱۰     ۲۰     ۳۰     ۴۰     ۵۰     ۶۰     ۷۰     ۸۰     ۹۰     ۱۰۰     ۲۰۰     ۳۰۰     ۴۰۰     ۵۰۰     ۶۰۰     ۷۰۰     ۸۰۰     ۹۰۰     ۱۰۰۰روش‌های جفردر جفر برای رسیدن به جواب سؤال، از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود. این روش‌ها بسته به اهمیّت سؤال متفاوت و در سطوری چند منتج به جواب می‌شود. از انواع روش‌ها، می‌توان به جفر آدم، جفر منبری و … اشاره کرد.در جفر برای رسیدن به جواب از ریاضی و ستاره‌بینی نیز بهره می‌گیرند.

نام سؤال کننده و نام پدرِ او و زمان سؤال به علاوه جمله سؤال، با روش ذکر شده در جفر، مبنای رسیدن به جواب است. یکی از مراحل مهم، که از آن به «سطر» نام برده می‌شود «سطر مستحصله» است که اصحاب جفر معتقدند با طهارت روح و… می‌توان به آن آگاهی یافتحروف
حروف مسروری: ب، پ، ت، ث، چ، ح، خ، ر، ز، ژ، ط، ظ، ف، ه، ی
حروف مکتوبی: ن، م، و
حروف ملفوظی: الف، جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، گاف، لامترتیب شماره حروف
تریب شماره حروف همان ترتیب حروف در زبان فارسی است منهای یک. یعنی شماره حروف از صفر (الف) شروع و با سی و یک (ی) ختم می‌شود.ارکان عددیجفر چهار رکن عددی دارد و یک رکن وهمی دارد.

چهار رکن عددی در کتاب جفر جامع شیرازی:

عدد اول ۱۹ – «عدد جنگ»، خونریزی، مرگ.
عدد آخر ۲۲ – «عدد مهربانی»، لذت، شهوت.
عدد ظاهر ۲۴ – «عدد مادیات»، عدد بخشش
عدد باطن ۲۷ – «عدد تربیت»، عدد سلطنتو رکن وهمی همان فضای خالی بین کلمات است. و آن را «عدد کل» می‌نامند.طبع حروف
نوشتار(های) وابسته: عناصر چهارگانه حروف ظرفیت داشتن چهار طبع و یک روح را دارند.    ۱۶ حرف اول در زبان فارسی اختیاری ندارد (روحی ندارد). و به آنها حروف مطلق اطلاق می‌شود: الف. ب . پ. ت . ث. ج . چ. ح . خ. د . ذ. ر . ز. ژ . س. ش

۱۶ حروف دوم در زبان فارسی اختیار دارند (روح دارند). و به آنها حروف نسبی اطلاق می‌شود: ص. ض . ط. ظ . ع. غ . ف. ق . ک. گ . ل. م . ن. و . ه. یبا توجه به جدول اهطمیه حروف بادی و ….. تعریف می‌شوند    حروف بادی: ب و ی ن ص ت ض
حروف آتشی: ا ه ط م ف ش ذ
حروف خاکی: د ح ل ع ر خ غ

حروف آبی: ج ز ک س ق ث ظاول نقطه و بعد از آن الف را منشا تمام حروف می دانند. حرف الف و ص دارای طبع مشخصی نیستند و حرف الف نشان سکون کامل است و ص نشان اختیار کامل. حرف ی هم از حروف نسبی است و هم طبع چهارگانه دارد.

عده‌ای اعتقاد دارند منظور از فرشتگان با بال‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه که در قرآن (سوره فاطر آیه یک) به آن اشاره شده است، همان حروف است که هر کدام از طبع‌های آن یک بال محسوب می‌شود.

موکل حروف خاکی: جبرئیل- جسمانی
موکل حروف آبی: میکائیل – نفسانی
موکل حروف بادی: اسرافیل – عقلانی
موکل حروف آتشی: عزرائیل – عرفانیدر حروفی که داری چند طبع هستند، طبیعت غالب به ترتیب آب، خاک، آتش، باد است.

بسط حروفبسط در لغت به معنای گشادن است.

 

روش‌های بسط تنوع بسیاری دارد.

از انواع شناخته شده بسط‌ها در کتاب جفر جامع شیرازی این است:

بسط عددی.
بسط ارتقا یا ترقی.
بسط ابدال یا تبدیلی.
بسط چرخشی.
بسط سمائی یا آسمانی.
بسط تملیک.
بسط اعوان.
بسط اخوان یا برادران.
بسط اموال یا بسط دارائی‌ها.
بسط تزویج.
بسط تشخیص.
بسط تساهل.
بسط آمال.
بسط تشاغل.
بسط تکاثر.
بسط تسافر.
بسط تعلیم.
بسط توارث.
بسط تضاد.
بسط تناقض.
بسط نحسیه.
بسط تناصف.
بسط تنزیل.
بسط تصغیر.
بسط طبعی.
بسط تخفیف.
بسط تظلیم.
بسط تنویر.
بسط تعمیم.
بسط تدویر.
بسط تمازج.
بسط عزیزی.
بسط ترفع.
بسط تضارب.
بسط تجمیع.
بسط تقوی.
بسط تواخی.
بسط تفارد.
بسط اتصال.و …بسط حروفیدوبار بسط می‌دهیم «باران» را می‌شود:ب الف ر الف نونب الف لام ف ر الف لام ف نون واو نون.

سطورسطور جفر صدیقی یا همان ۱۵ سطری به ترتیب ذیل است:

سطر اساس
سطر نظیره
سطر حاصل اساس
سطر حاصل نظیره
سطر تتمه اولی
سطر نسبت نظیره
سطر نسبت دوم اساس
سطر تتمه ثانیه
سطر تتمه تتمتین
سطر حاصل اعداد
سطر قوا
سطر حاصل
سطر مستحصله
سطر نظیره
سطر صدر موخر (که سؤال کننده در این سطر به جواب رسیده‌است و چنانچه به جواب نمی‌رسید باید ادامه می‌داد تا به جواب دست یابد.)

مثالی کاملا ساده از علم جفر با روش ابداعی حامد حاج سعیدی: کلمه ” حسین ” را بصورت “حا” “سین” “یا” “نون” می‌نویسیم و در زیر آن کلمه “حسین” را بصورت “ح” “س” “ی” “ن” می‌نویسیم:    حا سین یا نون
ح س ی نحروف مشابه بالایی را با حروف مشابه پایینی خط می‌زنیم مثلا در “حا” حرف ح را با ح پایینی خط می‌زنیم. در انتها حروف “ن ی ن و ا” باقی می‌ماند که تشکیل کلمه “نینوا” را می‌دهد.اگر این روش را با کلمه “علی” انجام دهیم حاصل کلمه “ایمان” خواهد بود.

2 دیدگاه برای کتاب جفر جامع شیرازی ، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است

  1. نمره 5 از 5

    محمد

    عالی بود

  2. نمره 4 از 5

    علی رضا زاده

    کتاب خوبیه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *