کتاب سرالمستتر ، یکی از مجموعه کتابهای استاد بزرگ شیخ بهایی

36,500 تومان

کتاب سرالمستتر :

نوشته های روی جلد کتاب به خواص اسماء الله و دانستن بعضی مطالب مجهوله اشاره دارد.

این کتاب بقلم آقای حاج سقازاده واعظ می باشد.

این ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۲۲۰ ﺻﻔﺤﻪ است

کتاب سرالمستتر یکی از مجموعه کتابهای استاد بزرگ شیخ بهایی می باشد که در زمینه علوم غریبه و انوادع ذکر و دعا و خواص نام های خداوند نوشته شده است .

در کتاب سرالمستتر شیخ بهایی ادعیه و اذکار مختلف در زمینه های رزی و روزی و مهر و محبت و احضار موکمل و جن و ارواح و فرزند دار شدن و … .

توضیحات

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

 

کتاب ﺳﺮﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺎﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭﮎ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

این کتاب در باب علوم غریبه و جفر و خوابنامه از شیخ بهایی می باشد.

دعای شرف الشمس نیز در این کتاب قرار دارد

شیخ بهایی، در دامن استادان معروف زمان خود، از جمله پدرش، بسیار سریع، مراحل رشد و تکامل علمی و معنوی خود را طی کرد، او تفسیر و حدیث را نزد پدرش و حکمت و کلام را در خدمت شیخ ‌عبدالله مدرس یزدی و ریاضی را نزد ملا علی مذهب و ملا افضل قاضی و علم طب را نزد حکیم عمادالدین محمود آموخت.

ﺳﺮﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ‏(ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﻠﻮﻡ ﻏﺮﯾﺒﻪ‏) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍﺭﺩ.

فهرست مطالب کتاب سرالمستتر :

در علوم غریبه و جفر
خوابنامه شیخ بهانی
بجهت عقد الرّجال
بجهت فتح الرّجال
بجهت عقد اللسان
جدول جفر جامع
بجهت اداء دین
بستن شهوت مرد
بجهت رفع تب و لرز
دفع خون از چشم
علمای این فن شریف
در خواص اسماء الله و دانستن بعضی مطالب مجهوله
خواص هزار و یک نام خداوند متعال

شرایط خواندن اسماء الحسنی و استجابت دعوات
استخراج مضمرات و امور خفیه
جهت متواری و سرقت شده
برای گریخته و سرقت شده و مراجعت غائب در خواب یا در بیداری دیدن
برای دفع بول کردن طفل در فراش خواب
اگر بخواهی بدانی برای کسی اولادش شود یا نه

برای حمل زن و اینکه فرزندش می شود یا نه
بجت سلامتی طفل و پسر شدن جنین در شکم مادر
دفع و جلوگیری خون از رحم زن
بخت گشائی دختر و زن در کتاب سرالمستتر
ختم مجرب در گشف قلوب و قبور و صفای خاطر و…
نابودی دشمن قوی و مغلوب کردن او از شیخ شهاب الدین سهروردی

مطالب دیگر کتاب سرالمستتر :

مربع ۳*۳ جهت جلب عزت و برای وسعت رزق و روزی و آسانی کارها و امور زندگی و رفق صحیح لااله الله الالله
اگر خواهی بدانی زن زودتر می میرد یا شوهر
احوال غایب و محاسبه نام و نام مادرش به حساب جمل
بجهت فروش متاع و کالایی که بفروش نمی ره
فهمیدن احوال مریض که آیا سالم می ماند یا میمیرد

جهت فرزند و مال حاصل کردن از حضرت امام زین العابدین (ع)
طلب رزق و روزی و گشایش کارها و مال و ثروتمند شدن
بجهت بیدار شدن در ساعت خاصی از روز یا شب

طلسمی جهت احضار فردی که نیست
برای حفظ از ضرر باغ و بوستان و زراعت از آفات زراعی
اگر کودکی عادت به خاک خوردن داشته باشد
برای درد شفیقه و دعا و عمل آن در کتاب سرالمستتر
لوحی که در شرف آفتاب نوشته شود برای ابواب فتوحات و همه حاجات مهم
جهت از بین بردن غم و اندوه و رسم طلسم آن بشکل مربع و از اسماء الحسنی
بجهت فتح و نصرت و غلبه کردن بر دشمن و غالب شدن بر دشمن ظالم
جدولی که در روز مریخ و در ساعت شرف نوشته می شود برای اینکه هیچ آفریده ای بر او غالب نشود و قوی و شجاعتی در او ظاهر گردد و بر اعداء مسلط گردد

و همچنین:

جدول اسماء الله نامهای خداوند متعال برای وسعت رزق و روزی
خوّاص یسین – خواص سوره یسن (سوره یسن قلب قرآن) که خواص بسیار ذکر شده است که از آن جمله…
بستن زبان کسی با سوره یسن
اگر خواهی عداوت شدید میان کس یا کسانی ظاهر شود
برای جلب و دوستی و مهر و محبت بین کسی یا بین جمعی

اگر بخواهی زنی را بعقد خود در آورید
اگر بخواهید یکی را عاشق خود گردانی
خواص آیه الکرسی و طریقه خواندن آن و قف های آن

اگر کسی را مهمی پیش آید که در آن عاجز و معطّل بماند و علاج آنرا نتواند
هرکسی بخواهد در نزد ملوک و بزرگان و دوست و دشمن عزیز و مکرم گردد
اگر بخواهید میان زن و شوهر محبّت و آشتی برقرار کنید
اگر خواهید کسی را از راه دور بیاورید – احضارش کنید
چند ختم مجرّب جهت رزق و روزی در کتاب سرالمستتر
در معرفت سبعه سیاره که هر کدام در کدام فلک و بکدام چیز متعلق هست، و اقالیم کدام است و نحس و سعد و طبیعت سبعه سیاره و روز و شب آن

در ادامه:

زحل در فکل هفتم و اقلیم نخستین و نحس اکبر و طبیعت آن باد و دو یا بس و تعلق معدن و …
مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
اگر خواهی بدانی فلان زن نصیب تو می باشد یا برای کسی دیگر هست
یافتن سارق بر کسی که گمان میرود سارق است…
بجهت خشگی پوست و درمان آن
طفلی که شب نخوابد و گریه بسیار می کند

سوره فاتحه و طریقه نوشتن آن با موی سر مطلوب و…
سوره الیل مغربی از محیی الدین و رسیدن به گنجی از گنجهای غیب الهی
بجهت حامله شدن زن نازا با حمل نسوان
برای برکت کیسه پول و نوشتن دعای آن که در کیسه نهد

عدد سوره حمد و فایده آن

یسّین مغربی – یس مغربی و نسخه صحیح و فواید آن
اگر خواهی مشهور و معروف شوی بین مردم
نامهای علوم غریبه هر روز هفته (نام روز اول اهنوز – نام روز دوم اشنوز و…)
جهت ابطال و باطل کردن سحر و جادو در کتاب سرالمستتر
طریقه احضار ارواح و طریقه ریاضت آن
دستور العمل جامع احضار ارواح
برای رفع طاعون و بیماری ها

اسم اعظم و نتایج عجیب آن
بجهت دفع اعداء تفریق شدن خصم و برآمدن مهمات و فتح و نصر کارها
اگر خواهی بدانی که بیمار می میرد یا زنده می ماند
طریقه رسم لوح حیات و لوح مهمات و جدول آن
تکثیر بعضی از اسماء الحسنی و طریقه رسم جداول و خانه های آن
دعای اسم اعظم بزرگ از حضرت عیسی که به برکت آن بزرگوار شد
جهت محفوظ ماندن از چشم دیگران و هر آفتی و تیری و… از امام جعفر صادق (ع)

و مطالبی همچون:

بجهت فتح بخت کسی که بسته باشد و بختش گره افتاده باشد این مربع را نوشته و با خود دارد
بجهت محبوب القلوب و گشایش کارها و فوری رزق و روزی و سلامتی و تندرستی بدن از بلاها و چشم زخم ها و خلایق و محبت در پیش اکابران و امراء و سلاطین و نوشتن نسخه آن
جهت عزت و نورانیت قلب و رسیدن بمقام بلند و محبت و یافتن سلاطین و رونق کسب و کار
بجهت درد شکم و خون شکم و شکم درد
کسی که به جنگ رود این را با خود داشته باشد

بجهت علم و عمل و آگاهی بر همه چیز
بجهت بیماری که ناخوش شده باشد
طلسم محبت و شرف زهره هر که با خود دارد بقدریکه در مشت خلق عالم را مسخّر خود گرداند

پنج تن آل عبا و خواص داشتن آن در کتاب سرالمستتر

بجهت زیادتی مال و اموال و اولاد این طلسم را با خود دارد خداوند چندان مال و اولاد کرامت کند که بیشمار باشد
افسون هندی و فواید اعظیم آن
عدد تمام حروف قرآن مجید و طریقه رسم و جدول آن و فواید آن
دعای سریع الاجابه در کتاب سرالمستتر
احضار موکل در وقت قمر یا مشتری و احضار مامور

حروف طلسم و علوم غریبه و طریقه آن و فائده آن
بزرگان علوم غریبه دستوری آمده که برای جلب المال و حب این دو اسم را در شرف زهره در انگشتری خود نقش نمایند
ختم مجرب سروه الواقعه و دعا و جدول و مربع پر برکت آن از خواجه نصیرالدین طوسی
رمز عظیم و دعای آن برای ثروت عظیم و اثر کلی آن و دارای رمز
بجهت مسخر کردن ماه و خورشید هرکه حروف نورانی را در این آیه در روز جمعه پیش از طلوع آفتاب بنویسد و ۹۹ نام خداوند را در آن بنویسد و…
در دانستن نفع سفر و اختیار و ترک آن
شرح اسم اعظم و شرف شمس و خواص آن
توبه و آمرزش در کتاب سرالمستتر

و همچنین مطالبی با عنوان:

گشودن قفل یا زنجیز در کتاب سرالمستتر

یافتن گمشده،

اسم اعظم باسط،

مراجعت غائب،

علم الغریب،

باب حمام اصفهان،

بحال آوردن بیهوش،

اعمال مشکله،

اسخدام ارواح،

در اعمال سیمیا،

خطبه آدم علیه السلام،

طلب فرزند،

فائده جیده در کتاب سرالمستتر

معجون جهت قوه حافظه از ابوعلی سینا،

مثلث باسط،

احضار،

گشادن حیض،

دفع سردردهای شدید،

خفا،

احضار،

خواستن اولاد،

اجابات مهم،

افسون دانه چشم،

شفای مریض در کتاب سرالمستتر

راز مستور،

ختم معکس در غلبه بر دشمن،

دوای نیش عقرب،

رفع زگیل دست و صورت،

دفع دانه گوشه چشم،

طلسم رسیدن به مطلوب،

فائده ایام هفته،

ختم سوره فیل مشهور به فیل مغربی،

وسعت رزق،

پیدا کردن مسروقه و دزدی شده،

جهت رفع کسادی متاع و بی مشتری بودن،

سری از اسرار غریبه،

آثار و برکات آیه الکرسی، خ

واص اعداد و جداول حروف ۳*۳ و ۵*۵، در خواص جدول ۱۶*۱۶ ،

تفاعل،

آواز کلاغ،

شرح و دعای جنته

و صدها ادعیه حاجات مهم دیگر در کتاب سرالمستتر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب سرالمستتر ، یکی از مجموعه کتابهای استاد بزرگ شیخ بهایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *