کتاب کله سر ،دانلود کتابی با هشت فصل کامل درباره علوم غریبه

36,500 تومان

این کتاب در هشت فصل می باشد

فصل اول: دانستنیهای مقدماتی علوم غریبه

فصل دوم: الواح مثلت: استخراج موکلان,عزیمت

فصل سوم: الواح مربع,استخراج موکلان,عزیمت

فصل چهارم: الواح مخمس,استخراج موکلان,عزیمت

فصل پنجم: علوم جفریه (علم حروف)

فصل ششم: بحر الغرایب در باب اسماء الله

فصل هفتم: خواص اسرار آمویز سنگها از نظر علوم غریبه

فصل هشتم: باب علوم غریبه

توضیحات

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

کتاب کله سر نوشته استاد بلند آوازه در علوم غریبه و عرفان ارسلان کشوری میباشد

که در ۲۴۸ صفحه نتشر شده است

به همین دلیل مطالب کتاب براحتی قابل خواندن میباشد (چون تایپی هستند) و کیفیت اسکن نیز بسیار بالاست و در صورت تمایل مناسب چاپ هم میباشد بخاط کیفیت بالا اسکن و زمینه سفید ،

بدون هیچ اغراقی باید گفت کتاب کله سر استاد ارسلان کشوری بهترین و معتبرترین کتاب علوم غریبه است.

فهرست مطالب کتاب کله سر :

فصل اول: دانستنیهای مقدماتی علوم غریبه

 • حضور دل
 • نحوه تمرکز
 • ترک جمالی و جلالی
 • تعیین مکان
 • آغاز کردن عمل
 • زمان
 • طریقه نوشتن تعویذات
 • در بیان اعداد و ابجد
 • پیدا کردن طالع فرد
 • در باب حروف تهجی

فصل دوم: الواح مثلث، استخراج موکلان، عزیمت

 • الواح مثلث
 • عزیمت برهیه
 • نحوه استخراج نام موکلان از الواح
 • عزیمت لوح

فصل سوم: الواح مربع، موکلان، عزیمت

 • لوح مربع ۴*۴
 • نحوه استخراج موکلان روحانی و سفلی
 • عزیمت موکل روحانی
 • عزیمت موکل سفلی

فصل چهارم: الواح مخمس، استخراج موکلان و عزیمت

 • لوح مخمس ۵*۵
 • نحوه استخراج موکلان روحانی
 • نحوه استخراج موکلان سفلی
 • عزیمت موکل عون سفلی
 • عزیمت لوح یا تعویذ

فصل پنجم: علوم جفریه (علم حروف)

 • بسط ترفعی
 • اسم ملائکه عمل
 • طرز بدست آوردن اسم اعظم
 • بسط عزیزی
 • استخراج نام اعوان و ارواح عاملان عمل
 • بسط تمازج

فصل ششم: بحرالغرائب در باب اسماء الله

فصل هفتم: خواص اسرار آمیز سنگها از نظر علوم غریبه

 • کرامات و خواص سنگها

فصل هشتم: باب علوم غریبه در کتاب کله سر

 • آرامش و بقاء
 • حکمت-علم-فلسفه
 • علوم غریبه
 • کیمیا
 • لیمیا
 • هیمیا
 • سیمیا
 • ریمیا
 • سیر و سلو

بخشی از محتوای کتاب و عناوین :

دانستنیهای مقدماتی علوم غریبه
ترک جمالی و جلالی و خواص و فواید اسماء الحسنی الهی
جداول اسماء جمالی و جلالی و تعداد آن و خواص و فواید آنها
حب و رزق و ترقی و تسخیرات و عملیات جمالی
باب بغض و دشمنی و زبان بند

طریقه نوشتن تعویذ مانند:

طریقه نوشتن تعویذات و کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.

عملیات مربوط به علوم غریبه و ماه های مربوطه به آن
علم نجوم و روزها و ماه ها و کواکب هفتگانه مربوط به آن
جدول ساعات مطلق به روز
اعمال انجام شده طبق جدول
درباب برج دوازده گانه
دایره البروج و نقطه اعتدال بهاری آن
منازل بیست و هشت گانه دایره البروج و ۲۸ منزل آن و خواص و استفاده از آن
نام منازل ۲۸ گانه بروج
نظرات کواکب نسبت بهم
در بیان داشتن احوالات هفته

در بیان سعد و نحس ستارگان و نوشتن آن ساعات و تعویذات و خواندن عمل در آن

جداول کتاب کله سر

جدول ارباب مثلّث در روز
جدول ارباب مثلّث در شب
در بیان نمودن هر کوکبی را جهت کدام امر مهم باید خواند و عزیمت آن چند بار است
در بیان اعداد و ابجد (ابجد کبیر و ابجد صغیر و ابجد وسیط) و تعداد حروف آن با معانی آن
در بیان حروف متعلق به هر سیاره و عناصر حروف هر ستاره

در بیان شروع عمل و دعوت شیرینی و میوه و هر غذائی که موافق طبع نفس عمل دعوت موافق طبع کواکب او باشد بنهد تا راست آید

ذکات حروف تهجی چیست؟
دعوت حروف تهجی و ذکات حروف تهجی
موضوع ذکر و تعداد عدد حروف ذکر و حروف موکّل دار و عدد آن و کوکب منسوب به آن حروف و عدد آن
پیدا کردن طالع هر فرد و جمع اعداد حروف اسم طرف و طریقه محاسبه ابجد کبیر
اذکار حروف تهجی
در بیان دوایر حروف تهجی

در بیان احکام حالات قمر در منازل ۲۸ گانه و تاثیرات قمر در طول یک ماه
طبیعت و طبائع حروف هر فرد در علم اعداد
اسم خود و مادر خود را به حروف ابجد کبیر محاسبه کردن
نظر سکاکی در کتاب خود در مورد خواص حروف
کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.

الواح مثلّث و نحوه استخراج نام موکل آن و طریقه نوشتن عزیمت کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.
عزیمت برهیّه و طریقه عزیمت برهیّه در کتاب کله سر
لوح مثلّث شرقی (جهت سمت شرق نوشتن آن) همراه با مزاجهای مربوطه آن

نحوه های استخراج

نحوه استخراج نامهای موکّلان و اعوان از کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.
نام موکّل ها و نحوه استخراج نام آنها در درج جداول چگونه است؟
نحوه استخراج نام موکّل های روحانی
نحوه استخراج موّکل عون سفلی
عدد مفتاح، عدد مغلاق، عدد میزان، عدد وفق مثّلث، عدد مساحت، عدد ضابطه، عدد غایت، عدد بلوغ و قاعده استخراج آن
طریقه استخراج عون و عزیمت لوح نوشته
کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.

الواح در کتاب کله سر

الواح مربّع و موکلان و عزیمت آن
لوح مربع ۴*۴
نحوه استخراج موکلان روحانی و سفلی

عزیمت موکّل روحانی و موکّل سفلی
کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.

الواح مخمّس و استخراج موکّلان و عزیمت آن
لوح مخمّس ۵*۵
عزیمت موکّل عون سفلی و لوح و تعویذ آن
علوم جفریه (علم حروف) بسط ترفعی، بسط عزیزی، بسط تمازج
طرز بدست آوردن اسم اعوان و ارواح و عمل آن و اسم ملائکه آن
طرز بدست آوردن کلمه اسم اعظم
طرز بدست آوردن اسم طلسم ملائکه و اعوان و ارواح عمل
عمل تکسیر
بسط عزیزی
بسط تمازج
لوح یا تعویذ و عزیمت و جدول ترفی حروف
بسط طبیعی و حروف مربی و مقوی و حروف آتشی و حروف بادی و حروف آبی و حروف خاکی
استخراج نام ملائکه عاملان عمل
استخراج نام اعوان و ارواح عاملان عمل
استخراج قسم و طلسم و عزیمت عمل

مطالب دیگر کتاب کله سر

تعداد خواندن یا ذکر عمل
بحر الغرائب درباب اسماء الله
بدست آوردن تعداد خواندن اسماء الله و تعداد روزهایی که باید خوانده شود و نوع عمل آن جمالی یا جلالی
دستور العمل مداخل اسماء الله تعالی که هر اسمی چند نوبت بایست خواند
جدول تقسیمات اسماء و صفات الهی از محی الدین بن عربی
جدول تقسیمات اسماء و صفات الهی از عبدالکریم جیلانی
خواص اسرار آمیز سنگ ها از نظر علوم غریبه
کرامات و خواص سنگ ها در کتاب کله سر

خواص جواهرات سیارات و بروج آن، سنگهای موافق هر بروج و رنگ آن، سنگ مخالف هر برج و روزهای متعلق به هر برج
برکات مخصوص هر جواهرات و سنگ ها و درمان بیماری
در باب علوم غریبه – آرامش و بقاء – حکمت علم فلسفه در علوم غریبه
بحث در مورد علوم غریبه مخصوصا علم کیمیا – علم لیمیا – علم هیمیا – علم سیمیا – علم ریمیا و
سیر و سلوک در طلب کمال
مناجات اسرار آغاز سوره ها
و صدها مطالب دیگر …

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب کله سر ،دانلود کتابی با هشت فصل کامل درباره علوم غریبه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *